Info

Het Atlaspark, aan de rand van de Afrikahaven,  wordt omgeven door een groenplan dat ontworpen is op waterberging. Op de plaats van een geplande waterpartij bleek heel vroeger een eendenkooi te hebben gelegen. Haven Amsterdam en Stichting Het Eiland reconstrueren hier ‘de eendenkooi van Ruigoord’. Cultuurhistorie, recreatie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en natuur gaan hier hand in hand.

Inleiding
Aan de randen van de Afrikahaven ligt het bedrijventerrein Atlaspark. Een deel van het terrein ligt nu nog braak, maar zal in de komende jaren worden bebouwd. Vooruitlopend daarop is een keurplan gemaakt. Dit ‘groenplan Atlaspark’ is ontworpen op de opvang van regenwater, ter compensatie van de toename aan ‘verhard oppervlak’.

Groenplan
Haven Amsterdam onderkent het belang van een goede natuurlijke balans op haar terreinen en verwelkomt natuurliefhebbers en recreanten. Het groenplan heeft daarom veel aandacht voor struinroutes en goede voorwaarden voor de ontwikkeling van natuur. Er is veel ruimte voor de flora en fauna, die zich van nature in dit gebied thuis voelen: bomen, struiken, kruiden, orchideeën, vogels en klein wild. In dit kader past ook de reconstructie van de eendenkooi.

Eendenkooi aan de Bauduinlaan
Op initiatief van Stichting Het Eiland reconstrueren een aantal partijen nu een historische eendenkooi aan het fietspad van de Baduinlaan. Op de plaats van een geplande waterpartij bleek in het jaar 1652, op het toenmalige eiland Ruigoord, een eendenkooi te hebben gelegen. Haven Amsterdam is blij met de mogelijkheid de waterbergingsfunctie te koppelen aan deze bijzondere vorm van cultureel erfgoed, die de haven ook nog eens aantrekkelijker maakt.

%d bloggers liken dit: