Eendenkooi

Dit is het levende verhaal van de reconstructie van een eendenkooi uit 1652, en de mensen en organisaties die dit mogelijk maken.

De haven van Amsterdam is veel meer dan een verzameling loodsen, silo’s, kranen en kades. Op de meest onverwachte plaatsen vind je plekken die historisch en ecologisch interessant zijn.

In de groene rand van het westelijk havengebied is op historische kaarten een eendenkooi te herkennen. Die heeft daar, op de zuidpunt van het voormalige eiland Ruigoord, sinds 1652 gelegen. De kooi voorzag een groot gebied van eenden voor consumptie.

De plaats waar hij lag was tot begin 2012 een ruigte aan de Bauduinlaan, begrensd door een fietspad, een watergang, diverse bedrijven en de Amsterdamse Golfclub.  Kijk hier op google maps voor de lokatie.

In opdracht van Haven Amsterdam reconstrueren Stichting Het Eiland en diverse andere partijen ‘de eendenkooi van Ruigoord’.

Positieve waarden
Haven Amsterdam zal samen met Stichting Het Eiland ‘de eendenkooi van Ruigoord’ opbouwen en onderhouden, met een aantal specifieke waarden in gedachten:

  1. de plek ligt in een van de recreatieve routes van de haven,foto-2015
  2. cultuurhistorisch is de kooi van belang omdat zo een stuk geschiedenis zichtbaar wordt in het moderne landschap,
  3. de maatschappelijke bijdrage ligt in de deelname van jongeren van het project School2Work. Amsterdamse jongeren die dreigen uit te vallen uit het schoolsysteem doen zo een nieuw perspectief op hun toekomst op,
  4. er staat een klein voorlichtingscentrum met informatie over eendenkooien en  lokale natuur & milieu in brede zin. De doelen van deze kooi zijn vooral educatief en wetenschappelijk; voorlichting en medewerking aan onderzoek in plaats van vangst voor consumptie.
De reconstructie volgen we op deze site, terwijl het gebeurt; in tekst, foto’s en filmbeelden.   Volg ons ook op Facebook.